.

Seznam úkolů - 1. generace - 1.část (Den 0. - 13.)

22. března 2008 v 17:33 | nigdo |  Úkoly
  • Celým příběhem Travianeru hráče provázejí úkoly
  • Celkem je 83 úkolů (1. generace - 38 úkolů, 2. generace - 34 úkolů, 3. generace - 12 úkolů), kterými se můžete pomocí tohoto návodu nechat provést
  • Kurziva označuje německý a anglický název v Tagebuch (.de), Diary (.com) (deník)
Den 0., po registraci se ocitnete na této mapě.
Na začátek se zobrazí několik tabulek, které sdělí základní informace.
Poté si jděte popovídat s Eilixem (), on vám také poví mnoho užitečných informací. Povídejte si do té doby, než přijde zpráva: - je od vašeho strýce, Horatia. Přečtěte si ji a pokračuje v rozhovoru s Eilixem. Měly by se objevit strom a hliniště.
Natěžte 5 kusů dřeva nebo hlíny. Během práce uděláte svůj první level.
(Můžete tedy rozdělit první 2 atributy. - prozatím není nutné) Popovídejte si znovu s Eilixem, on vám řekne, že za každý jeden zpracovaný OP,BP dostanete jeden AP. Poté jděte do Taverny, budova vpravo.
Taverna
Uvnitř uvidíte vykřičník nad stolem s minihrami. Odehrajte 1 minihru. Návod na minihry zde. Vytvářet vlastní hru zatím není možné (pouze pokud již máte nějakou jinou rozehranou, ale na to již nezbytnou hrací body), tudíž je nutné počkat, až nějaký hráč nabídne hru nebo hrát s bankéřem. Až dohrajete, tak jděte znovu za Eilixem. Řekne vám něco o SP. Poté jděte do jeho domu vlevo.
Máte tam koupit jeden kus nábytku.
(vlevo nahoře)
(pod jménem)
Poté jděte znovu za Eilixem. Řekne vám, že jste připraveni na svět Travianeru a daruje vám svou loď.
Na lodi doplujete do skutečného světa Travianeru! (Ostrov lze opustit jen v případě již aktivovaného účtu)
.
1. úkol
Brief vom Erbonkel; Win the villagers' confidence
Dostanete se na novou mapu. K poli k těžbě surovin, vašemu domu a vašemu strýci s vandrujícím prasátkem. Promluvte párkrát se strýcem, aby věděl, kdo jste, protože má problém s alkoholem.
Nová konečná mapa
Povídání se strýcem
2. úkol
??; NPC Fight
Strýc vám říká o tom, že bandita ho okradl, daruje vám tedy meč a máte jít banditu porazit.
Kudy za banditou
Bandita
Až ho porazíte jděte opět za strýcem. Oznamte mu to. Poté se přesune více na východ a usne.
3. úkol
Geselligkeitstest; Sociability test
Poté zkuste jít do města (na jihovýchod), ale tam vás zastaví osoba jménem Tombo. Tombo je strážný vesnice a tak nemůže pustit každého.
Tombo
Pokud se tedy chcete dostat dál tak si musíte najít kamaráda, nejlépe na chatu, nebo mu přinést 10 kusů jedené suroviny (10 dřeva, hlíny, rudy nebo obilí). Poté ještě musíte kliknout na rozcestník (obrázek níže). Otevře se tabulka, tu zavřete. Až to splníte, tak jděte znovu za Tombem. Promluvte s ním - teď již můžete do vesnice. Daruje vám také 20 diamantů a GoldClub na týden. Pokud vás nechce pustit, popovídejte si se strýcem a zkuste to celé znovu (pokud suroviny máte, tak znovu těžit není potřeba).
Rozcestník
4. úkol
Onkel hat Hunger; Uncle is hungry
Pokud jste se dostali do města, tak jděte za svým strýcem Horatiem. Sdělí vám, že má hlad. Upečte mu tedy chleba (obilí -> mouka -> chleba).
5. úkol
Geld gegen Ware; Cash for goods
Strýc vám poté zadá úkol. Prodejte něco na NPC trhu. Natěžte tedy nějaké suroviny a utíkejte na trh. Až to prodáte vaše postava řekne: "Ein guter Handel" (.de) popřípadě "Good Deal!" (.com), vraťte se ke strýci a oznamte mu to.
NPC trh
________________________________

Návod na prodej surovin na trhu s hráči
6. úkol
Berufswahl; Choosing an occupation
- Za pár desítek minut (aby si hra všimla, že máte předchozí úkoly hotové) jděte za strýcem. Promluvte s ním. Zeptá se, jestli chcete mít své povolání (řekněte ano). Oznámí vám, že surovina, kterou teď vytěžíte, rozhodne vaše povolání. Na výběr jsou zatím pouze hlinař (hlína), dřevorubec (dřevo), rolník (obilí) a horník (ruda). Až to uděláte, oznamte to znovu svému strýci. On vám pogratuluje, řekne něco o jeho prasátku a poté vám ho daruje. Ono vás bude všude následovat, jen do domu s vámi nepůjde.
.
7. úkol
Werkzeugkauf; Buying tools
Další úkol strýce: kupte si nástroj na vaše nové povolání. Musíte tedy natěžit nějaké suroviny od vašeho povolání a prodat je na trhu, abyste měli peníze na nástroj. Až si nástroj koupíte, tak při práci musíte být najedení. Jídlo lze koupit v Taverně ve městě.
.
8. úkol
Ausrüstung; Equipment
A další úkol strýce: kupte si zbraň a brnění
Zde si můžete
koupit brnění
(na výběr jsou
helmy, brnění,
pásky, štíty a
boty, ale stačí
1 kus kterékoli
části)
Zde si můžete
koupit zbraň
Zde si můžete
koupit nástroj
- Když toto vše splníte a oznámíte svému strýci, on odejde a vy tu zůstanete s vandrujícím prasátkem.
.
9. úkol
Das Wanderschwein; The travel pig
Kromě toho: Poklad najdete po cestě za obchodníkem se zbrojí k oblasti gildy. Projděte celou oblast a promluvte si se svým prasátkem (klikněte na něj), ono vám dá 5 stříbrných, které nalezlo.
10. úkol
Bürgerpflicht; Civic duty
- Den 1. vám píše Tombo. Někdo má na vás stížnost. Jděte tedy za ním vše vyřídit. On vám řekne, kdo si stěžoval, pokud mu dáte 8 kusů suroviny, kterou těžíte. Po donesení surovin vám řekne, že si stěžoval Senkel.
Tombo

Jděte tedy za Senkelem, najdete ho v Taverně. On si myslí, že neděláte dobré jméno vašemu strýci.
Senkel
Senkel vám zadá úkol - zvýšit úroveň skladu. K tomu vám dá 8 kusů mouky, chleba, desek, železa, cihel a uhlí. Zbytek si musíte sehnat sami, nejlépe na trhu.
Sklad
Pro zvětšení skladu jděte k němu, objeví se okno, ve kterém je odkaz na zvětšení skladu. Jděte zvětšení oznámit Senkelovi, on se vám omluví a daruje vám 1 hotové jídlo do inventáře.
Jídlo
11. úkol
Vertrauen gewinnen; Gain confidence
- Stále 1. den by měl přijít dopis od vašeho strýce. Máte prý jít za Senkelem. Senkel vám ale nevěří. Musíte se stát členem nějaké gildy. Až se stanete, tak mu to oznamte, dostanete trochu XP.
.
12. úkol
Leibwächter; Bodyguard
Poté se ještě musíte stát jeho osobním strážcem, protože je často přepadáván. Vyhrajte tedy 2 souboje v aréně (počítají se i dříve vyhrané) nebo zúčastněte aspoň 3 soubojů v aréně (to poté nezáleží na jejich výsledku).
Aréna

Když to splníte, jděte za Senkelem. Sdělí vám, že jste splnili úkol a sejdete se spolu u ruiny nad městem. Senkel vám bude nyní něco vypravovat, takže poslouchejte.
Senkel u ruin
13. úkol
Die Wette; The wager
- Den (1.) 2. vám napíše Senkel dopis, navštivte ho. Má prý dluhy. Můžete mu pomoci pokud vyhrajete s hráčem za arénou. Návod na Blackjack. Až vyhrajete jděte za Senkelem. On vám řekne, že se s tím člověkem vsadil, že dnešního dne přesně v tuto hodinu za ním přijde někdo, kdo se jmenuje jako vy a obehraje ho přesně o ten samý obnos. Jeho vkladem byly právě jeho dluhy.
Senkel vám moc děkuje a jako odměnu vám dá jeden zlatý.
Hráč Black Jacku

14. úkol
Der Hammer; The hammer
- Den 2. promluvte ke svému prasátku (klikněte na něj). Na hlavu vám spadne kladivo a vy zapomenete své povolání.
Omráčená postava
Kladivo
Jděte tedy za majitelem kladiva, Karamixem. Ten stojí pod arénou u 2. Taverny. On vám dá suroviny, abyste si mohli vybrat jakékoli povolání. Až tak uděláte, jděte mu to oznámit.
Karamix
15. úkol
Kinder des Waffenhändlers; Weapon smith's children
- Den 2. jděte za Karamixem. Ten vám zdělí, že jeho děti Bambix a Feline byly uneseny. Zachraňte je. Vydejte se na východ od arény, před 3. Tavernou na jih a potom na jih kolem bažiny s poklady.
Cesta za bandity
Jděte stále na jih, až narazíte na starý dřevěný domek - skrýš banditů. (Vchod (odkaz) není vždy jednoduché najít, na obrázku je vyznačen červeným kroužkem.)
Skrýš banditů
Uvnitř jsou 2 loupežníci, které musíte porazit v boji.
Skrýš banditů uvnitř
První má obranu 0, útok 22-32 a život 120; druhý má obranu 0, útok 17-25 a život 95. Až je porazíte, jděte za Karamixem, ten vám celý šťastný daruje zvláštní sekeru.
.
16. úkol
Beute zurück; Returning stolen goods
Se zvláštní sekerou poražte strom u arény.
Sekera od Karamixe
Jděte na sever a hledejte úkryt. Vejděte do něj.
Skrýš s amuletem

Zde je tma a není nic vidět, hledejte ve tmě kousek amuletu, když jej najdete, doneste ho opět Senkelovi. Vaše odměna od Senkela je 1 zlatý.
Kus amuletu
Amulet najdete pouze tak, že budete náhodně klikat dokud ho najdete, až ho najdete, tak automaticky vylezete ze skrýše.
.
17. úkol
Die Kräuterhexe; Herb quest
- Den 3. promluvte se svým prasátkem (klikněte na něj), řekne vám, že cítí Matricii. vydejte se jí hledat. U arény se vydejte nahoru a u nejbližší odbočky vpravo. Až si sní popovídáte, tak natrhejte jednu bylinku (v oblasti gildy) a dejte ji Matricii. Ona vám dá jeden 10 % lektvar.
Matricia
Bylinky
Od teď můžete sbírat bylinky, stojí to 1 AP a dostanete trochu zábavy a SP, z bylin vám Matricia může namíchat nápoje, které vám pomáhají v boji. Také si u Matricie můžete nechat vaše prasátko.
.
18. úkol
Der Überfall; The robbery
- Den 4. vám píše Tombo. Okamžitě jděte za ním. Ve vesnici vládne výjimečný stav. Senkel byl unesen. Tombo po vás požaduje 50 cihel, 50 chlebů a 100 desek.
Tombo
Potřebné suroviny
Dokud mu je nedonesete nesmíte dále něž k trhu a k oblasti gildy. Místo u prodejce nástrojů hlídá strážný.
Strážný
Když zaplatíte, výjimečný stav je odvolán. V Taverně bude místo Senkela jeho zástupce.
Zástupce Senkela
19. úkol
Der fahrende Händler; The traveling merchant
- Den 6. Píše vám Matricie. Zatkli Piloua. Jděte k oblasti gildy. Tam je ve vězení Pilou. K němu vás ale nechce pustit stráž (Wegposten, Sentinel). Lze ho ale uplatit 99 stříbrnými, poté vás pustí. Povídejte si Pilouem dokud nebude úkol splněný.
Pilou ve vězení
20. úkol
Zweiter Beruf; Second occupation
- Den 8. máte dopis od Karamixe. Jděte za ním. Naleznete ho znovu u Taverny pod arénou. Nyní si můžete zvolit druhé povolání. To znamená, že můžete být cokoli kromě vašeho současného prvního povolání. Karamix vám na to dá potřebné suroviny. Až si povolání zvolíte, tak mu to jděte ještě oznámit.
Karamix
21. úkol
Diebesgesindel; Thieving scum
- Den 10. se jděte podívat do 3. Taverny. Tam stojí 1. loupežník. Toho musíte porazit. Až ho porazíte doneste získaný lup Pilouovi do vězení.
3. Taverna + bandita ve 3. Taverně + síla bandity
Zde je ovšem znovu stráž. Jděte za Matricií jestli vám neporadí. Ona vám může dát prášek, který ho promění v žábu. Stojí však 1 diamant. Pokud diamant nemáte splňte nejprve úkol na 13. den, kde dostanete diamant. Nebojte se, objeví i když nemáte tento hotový. Poté dejte Pilouovi lup.
Žabák
Lup
Také můžete pod trhem odklidit hromadu kamení. Stojí to 10 BP a dostanete za to 20 kusů hlíny a 20 kusů rudy.
Hromada kamení
Pokračujte po cestě dále na jihozápad (doleva a dolů). Tam narazíte na 4. Tavernu. Uvnitř je 2. loupežník. Poražte ho a lup dejte znovu Pilouovi.
4. Taverna + bandita ve 4. Taverně + síla bandity
22. úkol
Schatzsuche; Treasure hunt - tento úkol může mít zpoždění, někomu se může objevit i o týden později, ale vždy se objeví
- Den 13. dostanete zprávu od Horatia, který vám řekne, že má nějaké peníze pro těžké časy. Už si ale nepamatuje kde tyto peníze jsou. Naštěstí vytvořil mapu, kterou schoval v sudech vedle trhu (v blízkosti obchodníka se zbrojí).
Sudy s mapou
Mapa se vám umístí do inventáře. Kliknutím na ni se otevře a červeným puntíkem je označeno místo s pokladem. Vydejte se tedy k bažině a kopejte na vyznačeném místě. V pokladu bude 1 diamant a nějaké peníze.
Pokud zpráva od Horatia nechce přijít, tak musíte promluvit s Tonkem -- najdete ho, pokud se vydáte na jih od trhu.
Bažina s poklady
 

118 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Matulo5551 Matulo5551 | 19. července 2011 v 12:00 | Reagovat

hele je v úkolu 19/den 6 i jiná možnost než zaplatit 99 stribrnych?

2 Nigdo Nigdo | 19. července 2011 v 12:31 | Reagovat

[1]: myslím že ne

3 CombineHunter CombineHunter | 19. září 2011 v 8:46 | Reagovat

Ahoj Nigdo, mužu se zeptat proc u toho ukolu s tou matricii že ji to prasatko vycítí ukol 17 den 3 už mám den 11 a porad klikam na prasatko a ono nic jen rika nejake vtipy prosim co stím :(

4 Nigdo Nigdo | 19. září 2011 v 10:46 | Reagovat

[3]: a máš úplně hotové všechny předchozí úkoly?

5 CombineHunter CombineHunter | 19. září 2011 v 12:12 | Reagovat

jj mel ale ted uz konecne mi to jde 2x jsem se odlognul lognul preklikal nastaveni pak zas vratil a naskocil mi

6 ¨Resg ¨Resg | 17. října 2011 v 19:16 | Reagovat

Jsem  3 den ptam se prasatka a nic nerika o matrici

7 Nigdo Nigdo | 19. října 2011 v 18:05 | Reagovat

[6]:aby začalo mluvit o Matricii, musíš mít hotové všechny předchozí úkoly

8 kukokuko kukokuko | 4. listopadu 2011 v 17:05 | Reagovat

chycí ti v obrázku, který patří k úkolu 1 cesta, ktrá vede k oblasti guildy

9 Nigdo Nigdo | 5. listopadu 2011 v 12:12 | Reagovat

[8]: ta cesta tam totiž nebyla vždy a když jsem dělal ten obrázek, tak ještě nebyla, přidali to až potom

10 CesarV CesarV | E-mail | 11. prosince 2011 v 13:06 | Reagovat

mě dal Tombo jen 20 diamantu, jakto???

11 Nigdo Nigdo | 11. prosince 2011 v 13:30 | Reagovat

[10]: možná došlo ke změně v úkolech, třeba ty zbývající dostaneš později

12 CesarV CesarV | 11. prosince 2011 v 20:10 | Reagovat

a ještě jak je to s tím pokladem? gildu už sem prošel asi 5x a prase mi furt nic nenašlo a promluvil sem na něj

13 Nigdo Nigdo | 11. prosince 2011 v 21:33 | Reagovat

[12]: a nemáš ten úkol už splněný? koukni se do deníku, jestli už nemáš úkol "Das Wanderschwein"; "The travel pig" odškrtnutý, pokud ne, tak zkus ještě kdyžtak počkat do zítřka

14 CesarV CesarV | 17. prosince 2011 v 16:54 | Reagovat

Mam pro tebe aktualizaci, aby ses stal Senkelovým bodyguradem, stačí už jen 2 zápasy.

15 Nigdo Nigdo | 18. prosince 2011 v 0:20 | Reagovat

[14]: díky, upravil jsem to

16 CesarV CesarV | 18. prosince 2011 v 9:48 | Reagovat

ti budu postupně psát co je jinak, sem znovu začal :D

17 Trevor666 Trevor666 | 10. ledna 2012 v 14:21 | Reagovat

Ahoj Nigdo hele prosím tě v tý bažine hledal se poprví a našel sem pak sem parkrát nic nenašel pak znova a teď tam hledam asi 2 den a nic je možný že to je udělaný aby si objevil truhlu jen 2x a to je vše?

18 Nigdo Nigdo | 10. ledna 2012 v 14:33 | Reagovat

[17]: ten poklad by tam vždy být měl

19 tomas1212 tomas1212 | E-mail | 15. ledna 2012 v 17:07 | Reagovat

nigdo v 3 den kde je ten tombo ze mu mam donest tie suroviny 10. Je tam napisane ze dostanem 35 diamanty ale ja som dostal iba 20 preco???

20 Nigdo Nigdo | 15. ledna 2012 v 17:21 | Reagovat

[19]: došlo ke změně: nyní hráči dostanou 20 diamantů a GoldClub, dříve dostali 35 diamantů bez GoldClubu
(návod jsem upravil, díky za upozornění)

21 tomas1212 tomas1212 | E-mail | 15. ledna 2012 v 20:15 | Reagovat

Rado sa stalo len iba som ti napisal lebo ja som dostal iba 20 diamantu :D

22 Nigdo Nigdo | 15. ledna 2012 v 20:31 | Reagovat

[21]: já chápu jak jsi to myslel, divil jsi proč máš jen 20 diamantů, když já píšu, že jich má být 35

23 tomas1212 tomas1212 | E-mail | 16. ledna 2012 v 18:14 | Reagovat

jj myslel som ze ich ma byt 35 a ne iba 20. :D

24 Trevor666 Trevor666 | 17. ledna 2012 v 21:33 | Reagovat

Prosimtě Nigdo jakej úkol je "Běž za nosem nebo cesta za nosem???? prosímtě

25 Nigdo Nigdo | 17. ledna 2012 v 21:37 | Reagovat

[24]:
najdeš ho tady: http://nigdo-travianer.blog.cz/0804/seznam-ukolu-2-cast
26. úkol
Immer der Nase nach; Follow your nose

26 Trevor666 Trevor666 | 17. ledna 2012 v 21:39 | Reagovat

:DDDD aha dík tak to jebu na diamanty si pošlu sms

27 machovka007 machovka007 | 12. července 2012 v 13:31 | Reagovat

Ahoj, mám pro tebe update k úkolu "Leibwächter; Bodyguard". Stačí vyhrát dva zápasy NEBO se jenom i zúčastnit tří a všechny klidně prohrát. :D

Citace z diáře:
"Senkel wants to hire me as his bodyguard! Before that, I need to prove him that I can fight... by winning a fight in the arena for two times. If I fight three times and always lose, he will be content too. Gee!"

28 Nigdo Nigdo | 12. července 2012 v 13:41 | Reagovat

[27]: ahoj, díky za info, upravil jsem to

29 jjur jjur | 25. ledna 2013 v 17:51 | Reagovat

čau, mám taký pocit, že quest 9. the travel pig už zrušili. Môj kamarát ho v diary nemá a nasledujúci quest mu ukazuje Civic duty
Má v diáry iba toto:
7.    Equipment    
6.    Buying tools    
5.    Choosing an occupation    
4.    Cash for goods    
3.    Uncle is hungry    
2.    Sociability test    
1.    Letter from the uncle

30 Nigdo Nigdo | 26. ledna 2013 v 8:52 | Reagovat

[29]:
9. úkol
Das Wanderschwein; The travel pig
tento úkol se neobjeví, dokud ho hráč nesplní, prostě ho lze splnit po dokončení předchozích úkolů a až pak se objeví v deníku

31 PLenitels PLenitels | 2. března 2013 v 17:18 | Reagovat

Amulet jsem nasel na prvni klik ale matricie se mi nechtela ukazat :(

32 Nigdo Nigdo | 3. března 2013 v 11:42 | Reagovat

[31]: a máš už 3. den? předchozí úkol je na 2. den
předal jsi ten amulet Senkelovi?
máš tedy ten úkol v deníku označen jako hotový?
aby se Matricie ukázala, musíš nejprve promluvit se svým prasátkem

33 PalkarDany PalkarDany | E-mail | 29. srpna 2013 v 14:14 | Reagovat

Uloha č.21 den 10...
tí lupežníci su ovela slabsi ako to mas ty :) dlho som sa bál ist s nimi na suboj lebo som bol "slabý" a dneska som išiel prvýkrát skusit utok ...zapnem fight... aoni mali asi len 1/3 z tych čísel co tu mas :) tak len taka pripomienka malá :) Inak strašne super návod  fakt diky za neho :)

34 Chleba Chleba | E-mail | 9. září 2013 v 22:03 | Reagovat

Jak se jí chleba ? :-)

35 trepka12 trepka12 | 2. listopadu 2013 v 7:51 | Reagovat

Chleba si das v taverně.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama

© 2008 - 2015 Nigdo, hráč Travianeru
Jakýkoliv způsob šíření obsahu Nigdo-Travianer.blog.cz je bez souhlasu zakázán.